dima
  • wymyślone – niestworzone

    Eden powygnaniowy.  Kraina martwa, skostniała i na zawsze zamknięta dla ludzi. W niczym nieprzypominająca rajskiego ogrodu.  Fotografie przedstawiają wyniszczone, martwe, wypalone słońcem krajobrazy, wraz z biblijnymi Drzewami Życia oraz Poznania Dobra i Zła. Drzewa zbudowane są  ze specjalnie spreparowanych kości, które symbolizować mają z jednej strony krótkotrwałość materialnego świata, z drugiej relatywizm etyczny człowieka. Cykl składa się z 11 fotografii o wymiarach 100x66 cm