dima
  • stany wewnętrzne

    Zdjęcia są autorską kreacją na temat samoświadomości człowieka i jego  stanów wewnętrznych, predysponowanych w znacznym stopniu przez zjawiska zewnętrzne. Samoświadomość człowieka zawiera zarówno treści ze świata wewnętrznego, jak zewnętrznego i jest wielowarstwowym, złożonym układem. Żeby przełożyć tę wielowarstwowość na język wizualny uznałam, że najwłaściwsze będzie komponowanie gotowych prac z wielu warstw – analogicznie jak stan wewnętrzny jest następstwem wielu krzyżujących się składowych. Matryce użyte w tym procesie (a więc klisze fotograficzne oraz pliki cyfrowe) powstały przez fotografowane autorskich aranżacji przestrzennych. Ta forma odzwierciedla składowe stanów wewnętrznych, gdzie pojedyncza matryca jest odpowiednikiem konkretnego przeżycia lub emocji psychicznej. Przebiegający w kilku etapach proces twórczy, a więc: tworzenie matryc – następnie ich kompilacja – i finalna transformacja w gotowy obraz, pozwoliła mi nadać wizerunek zjawiskom ze swej natury pozbawionym formy materialnej. Cykl składa się z 8 fotografii o wymiarach 30x40 cm