• zimowy ogród

  Cykl składa się z 4 fotografii o wymiarach (kolejno): 70x192 cm, 70x300 cm, 70x100 cm, 70x135 cm
 • wymyślone – niestworzone

  Eden powygnaniowy.  Kraina martwa, skostniała i na zawsze zamknięta dla ludzi. W niczym nieprzypominająca rajskiego ogrodu.  Fotografie przedstawiają wyniszczone, martwe, wypalone słońcem krajobrazy, wraz z biblijnymi Drzewami Życia oraz Poznania Dobra i Zła. Drzewa zbudowane są  ze specjalnie spreparowanych kości, które symbolizować mają z jednej strony krótkotrwałość materialnego świata, z drugiej relatywizm etyczny człowieka. Cykl składa się z 11 fotografii o wymiarach 100x66 cm  
 • portrety nieuniknione

  Moje autoportrety  powstały pod wpływem fascynacji unikatowym zjawiskiem, jakim był portret trumienny. Jak wiadomo, był to wizerunek wykonywany po śmierci portretowanego. Moje fotografie różnią się więc zasadniczo od pierwowzoru tym, że są jedynie przeczuciem nieuchronności losu, który mnie czeka. Nie pokazują przecież osoby zmarłej, a jedynie osobę świadomą, że bez względu na wszystkie zabiegi, śmierć i tak nastąpi. Ich powstanie jest wyrazem buntu przeciw czekającemu mnie unicestwieniu, zniknięciu jako istoty fizycznej. Tak, jak wszystkie obrazy, których dominującą cechą była potrzeba „przedłużenia” życia portretowanego, tak i moje autoportrety nadając mi nowe, „obrazkowe” ciało, uobecniają mnie w postaci, która już się nie zmieni. W wyglądzie, który raz na zawsze został utrwalony. Nadrzędnym motywem tych zdjęć nie jest jednak fizjonomia, a śmierć, która reprezentowana jest tu przez ośmioboczny kształt. Cokolwiek przedstawione zostało na tych fotografiach i tak zamknięte jest w przekroju trumny. W motywie, od którego nie ma ucieczki. Cykl składa się z 12 fotografii o wymiarach 60x60 cm  
 • stany wewnętrzne

  Zdjęcia są autorską kreacją na temat samoświadomości człowieka i jego  stanów wewnętrznych, predysponowanych w znacznym stopniu przez zjawiska zewnętrzne. Samoświadomość człowieka zawiera zarówno treści ze świata wewnętrznego, jak zewnętrznego i jest wielowarstwowym, złożonym układem. Żeby przełożyć tę wielowarstwowość na język wizualny uznałam, że najwłaściwsze będzie komponowanie gotowych prac z wielu warstw – analogicznie jak stan wewnętrzny jest następstwem wielu krzyżujących się składowych. Matryce użyte w tym procesie (a więc klisze fotograficzne oraz pliki cyfrowe) powstały przez fotografowane autorskich aranżacji przestrzennych. Ta forma odzwierciedla składowe stanów wewnętrznych, gdzie pojedyncza matryca jest odpowiednikiem konkretnego przeżycia lub emocji psychicznej. Przebiegający w kilku etapach proces twórczy, a więc: tworzenie matryc – następnie ich kompilacja – i finalna transformacja w gotowy obraz, pozwoliła mi nadać wizerunek zjawiskom ze swej natury pozbawionym formy materialnej. Cykl składa się z 8 fotografii o wymiarach 30x40 cm